...
Posts Tagged:

Militari Shopping Center

Meloman sau malloman? Mall-ofonia muzicală porneşte de la Cluj

Q InStore Radio animă deja atmosfera în restaurante sau reţele de magazine din ţară, dar şi în centre comerciale. Iar specialiştii noştri creează playlist-uri care transformă orice „malloman” în… meloman. Muzica noastră se aude în mall-uri precum Militari Shopping Center şi Sun Plaza Shopping Center din Bucureşti, sau Silver Mall […]

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.