...
Posts Tagged:

marketing trends

Trenduri de marketing în 2019

“Nimic nu devine real până când nu este experimentat” a spus John Keats. Cine ar fi crezut vreodată că aceste cuvinte ale poetului englez vor continua să sune atât de adevărat la aproape 200 de ani după ce au fost scrise? Mai ales în afaceri. Într-adevăr, un studiu Forrester Consulting, […]

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.